ForBulgaria.com

 

България e красива страна която има нужда от повече туристи  от цял свят, които освен да разберат за съществуването на нашата страна, да ги стимулираме да да дойдат тук.

 

Целта на  платформата "ForBulgaria"

е да е многоезична и да се презентират от популярни до малко известни забележителности и атрактивни места, които имат интересни истории, природни красоти, в които може да се развие културния, приключенския и развлекателния туризъм в родината ни.

 

Същата ще свързва доброволци спасители от сдружение "Спец. отряда за спасяване", които ще водят чуждестранните туристи по специално разработени маршрути за тях. Също така, благодарение на платформата туристите ще могат и сами да организират ваканцията си в България. С реализирането на този проект ще спечели не само държавата, като я промотираме по нов и атрактивен начин, но и с дейността си доброволците ще се развиват в опознаването и разработването на нови терени за доброволческо обучение за спасяване и с финансирането от тази дейност, ще се подпомага екипирането на Спец. отряда с по-добра спасителна техника.

 

Целите на платформата са две. От една страна да стимулира хора да опознаят по новаторски начин България и нови инициативи в развиването на доброволчеството, по-ефективно спасяване и сферата на сигурността и България. От друга да подпомогне развиването на дейността и целите на сдружението, които помагат за По-сигурна България.

Въздушно спасяване

Планинско спасяване

Водно спасяване

Комуникации в спасяването